...
კაპოტი
1 ლარი
...
კრილო (მარცხენა)
1 ლარი
...
კრილო (მარჯვენა)
1 ლარი
...
ბამპერი
1 ლარი